top of page

Worldwide Webinar #313 Forum

Public·62 members

Tychy Karviná koukněte se živě 13.10.2023 Sledovat televizi


30. 6. 2023 — července od 11 hodin. Živý přenos poběží na ZDE. Související články. Zápas 1.7.2023 ...


Karviná padla, ani vedení 2:0 nestačilo. Trefila se posila z 1. 7. 2023 — Fotbalisté Karviné prohráli sobotní dopolední přípravné utkání ha hřišti polského celku GKS Tychy 2:3, přestože o dvě branky vedli. (TELEVIZE===) Karviná Liberec koukněte se živě 30 září 2023 30. 9. 2023 — (TELEVIZE===) Karviná Liberec koukněte se živě 30 září 2023 před 6 hodinami — Vzájemné zápasy. 9. března 2024 15:00, Liberec-Karviná -:-. [[ŽIVÝ PŘENOS-]] Karviná Ružomberok přenos živě 8 [ŽIVÝ PŘENOS-]] Karviná Ružomberok přenos živě 8 července 2023 [TELEVIZE] Vyškov Jihlava koukněte se živě 24/05/2023 [s(ŽIVÝ PŘENOS! ) Tento t�den u� byl intenzivn�j�� a pracovali jsme na situac�ch, kter� se p�ibli�uj� z�pasov�mu rytmu, � podotkl asistent tren�ra �ubom�r Luhov�. V p�tek se poprv� na tr�ninku objevil Vladim�r Neuman, kter� se vr�til z evropsk�ho �ampion�tu U21 v Gruzii. Proti Tych�m v�ak chytat nebude. �Ka�dop�dn� v tomto t�dnu se n�m zv��il po�et hr���, m�me z �eho vyb�rat. N�kter� chceme vid�t i na postech, kter� nejsou jejich prim�rn�mi. Ale o tom p��pravn� z�pas je. Tychy nebudou slab�m soupe�em, polsk� prov�rka je pro n�s v�dy kvalitn� a p��nosn�, � doplnil Luhov� s t�m, �e tren�rsk� �t�b bude v utk�n� nejv�c zaj�mat �innost dvojic, trojic a r�zn�ch formac�. T�m tren�ra Dariusze Banasika za�al s letn� p��pravou na za��tku tohoto t�dne a u� m� za sebou i prvn� z�pas - ve st�edu remizoval 2:2 s Skr� Cz�stochowa. Nezvládnutý druhý poločas! Tychy-Karviná 3:2 1. 7. 2023 — Tychy-Karviná 3:2. Csaplárova past v plné "kráse". Karvinští vedli na půdě GKS Tychy 2:0 po první půli, domácí ale třemi góly po přestávce ... �e� se sto�ila i k rodn�mu Mostu a stejnojmenn�mu seri�lu, kter� bavil (mo�n� i nad�le bav�) celou republiku� st 23. 8. | redakce ROZHOVOR Z BULLETINU - Martin Dole�al V�bec poprv� vyb�hne proti �sv�mu� Jablonci, kde za�il �sp�n� l�ta. �to�n�k Martin Dole�al ned� na Jablonec dopustit. P�esto�e s n�m nez�skal ��dnou trofej, i kdy� t�ikr�t byl bl�zko triumfu v MOL Cupu, �sp�ch� i tak bylo dost. Posu�te sami � dvakr�t t�et� a �tvrt� v lize, ��ast v z�kladn� skupin� Evropsk� i Konferen�n� ligy a reprezenta�n� pozv�nky��t 8. | redakce ROZHOVOR Z BULLETINU - Luk� Bud�nsk� Kapit�n Luk� Bud�nsk� soupe�e velice dob�e zn�, pro�il tam nejlep�� sez�nu v kari��e. Rozhovor se to�il pr�v� kolem jeho anga�m� ve m�st� automobil�, ale do�lo i na jeho v�born� spoluhr��e, nov� stadiony v Hradci Kr�lov� a Pardubic�ch, start do sez�ny �i zm�nku k otev�en� kryt�ho baz�nu v Karvin� a jeho vztah k plav�n� obecn�. V sobotu v Polsku proti GKS Tychy30. �erven 2023 N�co m�lo p�es hodinu zabere fotbalist�m MFK sobotn� rann� cesta autobusem k druh�mu p��pravn�mu z�pasu. Na hlavn�m stadionu GKS Tychy pom��� s�ly s polsk�m druholigistou. Z�pas za��n� v 11 hodin. Druh� kompletn� tr�ninkov� t�den se bl�� ke konci, proto je na programu hern� prov�rka. Po n� u� v pond�l� �ek� cel� t�m odjezd na hern� soust�ed�n�. �Krom� Dominika Souken�ka a Martina Zedn��ka nem�me ��dn� hr��e zran�n�, jsme v pln�m po�tu. V sobotu v Polsku proti GKS Tychy 30. 6. 2023 — července od 11 hodin. Živý přenos poběží na ZDE. Související články. Zápas 1.7.2023 ... V k�dru soupe�e najdou fanou�ci MFK i jedno velice zn�m� jm�no - dres t�in�ct�ho t�mu uplynul� sez�ny druh� polsk� nejvy��� sout�e obl�k� stoper Petr Buchta. Ten v Karvin� p�sobil v p�edminul� sez�n�, kdy Karvin�t� sestoupili. Posledn� vz�jemn� p��pravn� duel je star� t�m�� dva roky. V Ustroni 10. �ervence 2021 skon�ilo utk�n� divokou rem�zou 3:3. Online: Tychy - Karviná 3:2, Přípravný zápas 2023 11:00. GKS Tychy. 3 : 2. (0:2). Logo MFK Karviná MFK Karviná. 15'. 30'. 45'. 60'. 75'. 90'. 5'. Papalélé. 33'. Krčík. 49'. Rumin. 72'. Szypakowki. 81'. Slov�k Matej �urma v rozhovoru vypr�v� t�eba o �esk�ch tren�rech, kte�� jej vedli pr�v� pod �ebra�om. A v Trnav� se setkal v jedn� kabin� i se sv�m vzorem Martinem �krt�lem��t 19. 9. | redakce ROZHOVOR Z BULLETINU - Ji�� Flei�man Nejzku�en�j�� borec v karvinsk� kabin� s 360 prvoligov�mi starty � to je Ji�� Flei�man! V rozhovoru mluvil o sv� nej�sp�n�j�� �taci, kterou byla bezpochyby ta v Liberci. Pr�v� se Slovanem m� mistrovsk� titul a zahr�l si tam i Evropskou ligu. Karvin� t�ikr�t vedla, ale polsk� celek dok�zal poka�d� vyrovnat. P��pravn� utk�n� GKS Tychy - MFK Karvin� se hraje na M�stsk�m stadionu polsk�ho soupe�e v sobotu 1. �ervence od 11 hodin. �iv� p�enos pob�� na ZDE. Facebook YouTube Rozhovory �t 3. 10. | redakce ROZHOVOR Z BULLETINU - Matej �urma Majitel dvou Slovnaft Cup� se Spartakem Trnava dos�hl s t�mto klubem i na dv� t�et� m�sta v lize, stejn� tak s Ru�omberkem, kam p�i�el u� ve �trn�cti letech. Motor České Budějovice – Fanzóna – Diskusní fórum ... koukněte se jak hrálo nedávno Kladno doma s Havrem, takže bych zase tolik živě přítomné asi docela utrpení dle textu. lindemann. Reagovat. 23.01 ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Harmony Plus
 • Van Proft
  Van Proft
 • Gerth Sniper
  Gerth Sniper
 • Eroh Eroh
  Eroh Eroh
 • Snake Boon
  Snake Boon
bottom of page